Velkommen til Løgstørtilbuddene

Tryghed

En forudsætning for udvikling er hos ethvert menneske, at det føler tryghed. Det må mødes med betingelsesløs accept, hvor omsorg og tolerance er i højsædet.

Samvær

Samværsformen må tage sit udgangspunkt i gensidighed og respekt, og der må prioriteres aktivitetsformer, som indebærer fælleshandlinger mellem borger og medarbejder..

Uafhængighed

Trygheden, samværet, kommunikationen og oplevelserne må på længere sigt føre frem til en høj grad af uafhængighed og en oplevelse af, “at jeg kan selv”, og “at det, jeg gør, har en brugsværdi”..

Organisation

Bofællesskaberne Bøgevej 3-5:

Bogevej-Logstor-679x300
Klik og se mere

I Vesthimmerlands Kommune er tilbuddene til voksne handicappede organiseret i Sundhedsforvaltningen.
Bofællesskaberne Bøgevej er en del af Sundhedsforvaltningen og tilbyder boliger til 30 voksne beboere.
Målgruppen er ifølge lovgivningen borgere med “betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”.

Bofællesskaberne Møllersgård:


Klik og se mere

bogSocialstyrelsens side om kompetenceudvikling i botilbud. Se udsagn på tværs af ni projekter, der ultrakort giver et indtryk af, hvad der er kernen i udviklingsarbejdet.

Læs mere på socialstyrelsens webside.

Kommunen kan til personer med betydelig og varig nedsat funktionsevneniveau tilbyde at leje lejlighed i et bofællesskab. Til bofællesskabet hører fællesarealer, hvor bofællesskabsbeboerne kan have samvær og sociale aktiviteter.

boegekvistStøtten til den enkelte beboer gives i dennes hjem og efter Lov om social service og kan bestå i praktisk hjælp, personlig pleje eller socialpædagogisk rådgivning og vejledning

Der findes bofællesskaber rettet mod forskellige målgrupper fx til yngre, til udviklingshæmmede, til personer med erhvervet hjerneskade, til demente m.v.

Jesperhus02